สั่งสินค้า

วิธีการเช่าWifi และสั่งซื้อ internet prepaid sim card

กรณีเลือกรับที่บ้านหรือที่ทำงาน กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2วันทำการ กรณีเช่าเร่งด่วนกรุณาโทรติดต่อ หรือ ไลน์หาโดยตรง ใหม่! เลือกรับที่สนามบินแบบด่วน จองและชำระเงินออนไลน์ ก็รับwifi ได้เลย!

ขั้นตอนการเช่าและรับสินค้าจากไทย

การเลือกรับสินค้าที่บ้าน หรือที่ทำงาน

การรับสินค้าที่สนามบิน

รับสินค้าที่ไทย ส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือ express delivery ในประเทศไทย

ข้อมูลสำคัญ

กรณี ไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง โปรดตรวจสอบที่ junk mail หรือ spam mail
หรือ โทร/อีเมล์มาสอบถาม

ยินยอมเงื่อนไขในการเช่า *

สัญญาการเช่า

ระยะเวลาในการเช่า

วันที่ออกเดินทาง* (Departure date)

(MM/DD/YYYY)

วันที่เริ่มเช่า (Rental Start Date)
(วันที่ถึงประเทศปลายทาง)*

(MM/DD/YYYY)

วันที่สิ้นสุดการเช่า (Rental End Date)*
(กรุณาส่งคืนสินค้าภายใน3วัน)

(MM/DD/YYYY)

จำนวนสินค้าที่จะเช่า

Select rental items จำนวนเครื่อง/Unit

Japan

Premium Wifi 75M Unlimited/Wide Area
Super Premium Wifi 187M Unlimited/High speed
Ezy go wifi 4G 187Mbps/ one price

Japan SIM Card

Japan Unlimited Internet Prepaid SIM Card 9-30days
Japan SIM 8days/4GB Nano/Micro 399Baht

Thailand

Thailand 4G Unlimited

Vietnam

Vietnam 4G Unlimited

Korea

Korea 4G 100Mbps Unlimited

Taiwan

Taiwan 4G Unlimited

China+Hongkong+Macau

กรุณาระบุประเทศที่จะนำไปใช้งานในช่อง คำถามและความคิดเห็นด้านล่าง

China/HK/MC Unlimited
China Unblock 1GB/day

America+Canada+Mexico+Worldwide

กรุณาระบุประเทศที่จะนำไปใช้งานในช่อง คำถามและความคิดเห็นด้านล่าง

US/Canada/Mexico/WW 4G 500MB/day
 • US (Saipan, Hawaii, Guam)
 • Brazil
 • Brazil
 • Canada
 • Mexico
 • Columbia
 • Panama
 • Chili
 • Peru
 • Urugua
 • Venezuela
North and South America 4G premium 1GB/day

Australia+NewZealand+Worldwide

Australia/NZ/WW 4G 500MB/day
 • Australia
 • New Zealand
 • Fiji
Australia/NZ/Fiji 4G premium 1GB/day

Worldwide Pockt wifi insurance

350THB/trip/pc

Asia SIM Card

Asia SIM 8days/4GB Nano/Micro 399Baht
ประเทศที่ใช้งานได้ ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน จีน ฮ่องกง มาเก๊า มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา พม่า กาตาร์ ออสเตรเลีย
เช่าPocket wifi แลกซื้อ ASIA SIM ในราคาพิเศษ 370บาท (จากราคา 399บาท) ไม่จำกัดจำนวน
รวมระยะเวลาในการเช่า

ข้อมูลผู้สมัคร

เพศ (Gender)* นาย (Mr.) นาง(Mrs.) นางสาว(Miss)
ชื่อ (First Name)*
นามสกุล (Last Name)*
ที่อยู่ปัจจุบัน (Current Address)*
อำเภอและจังหวัด (City and state)*
รหัสไปรษณีย์ (Postal code)*
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้์ (Phone Number)* +
อีเมล์*
อีเมล์แจ้งค่าบริการอาจตกหล่นอยู่ในJunkmail
หากไม่ได้รับอีเมล์แจ้งค่าบริการ กรุณาติดต่อกลับทางโทรศัพท์
ยืนยันอีเมล*

ข้อมูลผู้รับสินค้า และ สถานที่รับสินค้า
(กรอกชื่อ นามสกุลให้ตรงกับบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง)

รับสินค้าจากที่ไทย คืนสินค้าที่ไทยเท่านั้น

ชื่อ (First Name)* (ตรงตามหนังสือเดินทาง/Passport)

เหมือนกับผู้สมัคร

นามสกุล (Last Name)* (ตรงตามหนังสือเดินทาง/Passport)
เลือกสถานที่รับสินค้า
ที่อยู่ (เฉพาะการจัดส่งที่บ้าน หรือ ที่ทำงาน) หรือ เที่ยวบิน(เฉพาะการจัดส่งที่สนามบิน)
เที่ยวบินเช่น TG /XJ/ NH/ JL XXX
โปรดระบุ ประเทศที่นำไปใช้งาน (destination)
Discount code (If you have)
คำถามและความคิดเห็น (Question or comment)

Submit Order

ข้อตกลงในการเช่า

ข้อตกลงนี้ใช้สำหรับบุคคลที่ทำการเช่าอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตผู้เช่าจะต้องเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด

 1. สินค้าที่ให้บริการเช่ายืมหมายถึงอุปกรณ์ใดๆที่มีชื่อในรายชื่อ สัญญาเช่าแต่ไม่ได้จำกัดไปถึงเครื่องจำหน่ายเครื่องแปลงสัญญาณ ซิมการ์ด และซีดี
 2. สำหรับผู้เช่าใช้บริการจะมีอำนาจใช้เฉพาะส่วนบุคคลและไม่สามารถให้ ผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาติให้เช่าต่อและขาย สินค้าทุกชนิดต้องถูกใช้ให้ถูกต้องตามกฏหมาย
 3. สัญญาฉบับนี้มีผลทันทีที่ Wealth Avenue LPได้รับการชำระเงินจากลูกค้า
 4. ราคาค่าเช่าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสัญญาการเช่าที่ถูกตั้งเอาไว้ในสัญญา
 5. ค่าบริการเช่าสัญญาณถูกคิดรวมกับค่าเช่าสินค้าไว้แล้ว
 6. การยกเลิกสัญญาการเช่าสินค้าจะต้องทำก่อนเวลา8โมงเช้าและอย่างน้อยภายในเวลา3วันก่อนการเริ่มใช้บริการ ในกรณีดังกล่าวจะไม่ค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่ากรณีการยก เลิกใดๆก็ตามหลังจากกำหนดเวลาต้องเสียค่าปรับในการยกเลิกค่าขนส่งเป็นเงิน จำนวน500บาท
 7. การถ่ายโอนสินค้าหมายถึงสินค้าใดๆก็ตามที่ถูกส่งถึงผู้ใช้บริการอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
 8. วันในการเช่าบริการหมายถึงวันที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรับ อุปกรณ์ในสถานที่ๆลูกค้าระบุไว้ การสิ้นสุดการเช่าบริการคือ วันสุดท้ายที่ลูกค้ามีความประสงค์จะใช้บริการ และคืนสินค้าทางไปรษณีย์ไทย หรือ ขนส่งอื่นๆ ภายใน 3วัน หลังจากสิ้นสุดการใช้งาน
 9. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นตามขบวนการกฏหมายในกรณีที่ สัญญายังไม่มีสิ้นสุดหรือการประพฤติที่ผิดนอกเหนือสัญญาที่ได้ทำไว้แต่แรก
 10. ในกรณีที่อุปกรณ์ที่ให้เช่าได้เกิดความเสียหายหรือสูญหายภายในระยะ เวลาที่ได้ทำสัญญาโดยที่ลูกค้าจะถูกปรับตามราคาที่ Wealth Avenue LP ได้ตั้งเอาไว้ .
  - Wifi: 7,000บาท
  - สายชาร์จ หรือ อแดปเตอร์ อย่างละ 300บาท
  - Pocket wifi สำหรับทั่วเอเชีย และ ทั่วโลก 10,000บาท
  - A/C Adapter รุ่นworldwide 600บาท
 11. ลูกค้าต้องทำการแจ้งทางบริษัท Wealth Avenue LP ในกรณีที่อุปกรณ์ที่เช่าเกิดความเสียหาย หรือ สูญหาย พร้อมกับดำเนินตามขั้นตอนต่อไป
 12. Wealth Avenue LP สามารถยกเลิกการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากลูกค้าไม่ได้ทำตามสัญญา อาทิ เช่นไม่ได้คืนอุปกรณ์ ตามที่ได้สัญญาเอาไว้หรือแจ้งข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริงในใบสัญญาหลังจาก ได้ยกเลิกการให้บริการอาจจะติดต่อลูกค้าให้ส่งอุปกรณ์ที่เช่ากลับคืนและ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าส่งเอง
 13. ลูกค้าต้องคืนอุปกรณ์ตามข้อตกลงในเว็บไซด์และต้องส่งอุปกรณ์คืน ทันทีที่บริษัทเรียกคืนอุปกรณ์ หากไม่คืนอุปกรณ์หรือคืนล่าช้าโดยไม่มีการแจ้งขยายเวลาเช่าล่วงหน้า ลูกค้าจะต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวน 500บาทต่อวัน และในกรณีที่เครื่องได้รับความเสียหาย ลูกค้าต้องเสียค่าปรับเต็มราคาเพื่อใช้ในการซ่อมเครื่องที่ได้รับความเสียหาย
 14. การชำระจะต้องทำตามที่บริษัทได้กำหนด ถ้าไม่ทำตามบริษัทจะปรับ15%จากราคาปกติในช่วงสุดท้ายของบริการและถ้าเกิด ค้างค่าชำระทางบริษัทก็จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากลูกค้า
 15. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือหายสาบสูญที่เกิดจาก เหตุการณ์ เช่น สงคราม ก่อการร้าย จลาจล นัดหยุดงาน ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ (แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด)และปัญหาอื่นๆ